Ang husay s Casino! Winner ang Lola nyo! Baneslayer or Jace TMS n b 2? HeHe [^^]v

Advertisements